Analiza i strategia

Podstawą skutecznego wdrożenia platformy gamifikacyjnej jest analiza otoczenia rynkowego, pozycji marki i produktów na rynku oraz celów biznesowych klienta, które mają zostać osiągnięte z wykorzystaniem gamifikacji.

W ramach analizy otoczenia rynkowego pod rozwagę brane są aspekty dotyczące rynku, konkurencji oraz konsumentów.

W zakresie analizy pozycji marki i produktów istotne są m.in. świadomość marki, poziom znajomości produktów oraz pozycjonowanie.

Na tle otoczenia rynkowego oraz pozycji marki na rynku, cele klienta poddawane są analizie oraz doprecyzowywaniu. Zakres analizy obejmuje wyznaczenie celów oraz ich priorytetów, określenie jakościowych i ilościowych wskaźników a także horyzontów czasowych ich realizacji.