Gamfi Social Engagement

Gamfi Social Engagement Tool to produkt przygotowany specjalnie do zastosowań w sieciach społecznościowych, w szczególności na Facebooku. Aplikacja tworzy ekosystem, do którego wchodzą użytkownicy i angażują się w świat marki i jej produkty na długi okres czasu. Gamfi Social pozwala komercyjnie wykorzystać zgromadzoną społeczność marki na Facebooku i realizować cele założone przez klienta.

Rynek

Rynek social media taki jak go znamy czeka głęboka zmiana! Przed nią prezesi, dyrektorzy marketingu i brand managerowie zadadzą sobie pytanie: czy ma sens ta cała nasza społeczność na Facebooku? Zgromadzona społeczność, podobnie jak wszystkie inne zasoby czy działania podmiotów komercyjnych, ma sens tylko wówczas, gdy firma potrafi z tego zrobić pożytek dla biznesu.


Cele i zasada działania

Jednym z zastosowań Gamfi jest komercjalizacja społeczności zgromadzonych na Facebooku.


Warianty wdrożenia

Gamfi Social Engagement Tool wdrażane jest w trzech wariantach, o różnym zakresie prac oraz wynikającej z tego ofercie cenowej.


Przykłady grywalizacji

Przykłady grywalizacji z wykorzystaniem produktu Gamfi Social Engagement Platform