Rekrutacja

Badania pokazują, że w organizacjach statystycznie 80% z kandydatów, którzy znajdują zatrudnienie znało już wcześniej kogoś pracującego w danej firmie. Dodatkowo ponad 60% kandydatów wskazuje, że kluczowe dla podjęcia decyzji o zmianie pracodawcy była opinia o firmie jednego ze znajomych. Dlatego zastosowanie gamifikacji w procesach rekrutacyjnych dla zwiększenia skuteczności programów rekomendacji pracowniczych wydawało się jej naturalnym zastosowaniem.

Grywalizacja w rekrutacji HAYS Poland

Firma HAYS Recruiting Experts Worldwide – jako awangarda branży rekrutacyjnej – działa w wielu kanałach, o których statystyczny pracodawca nie myśli. Jednym z nich jest rekrutacja poprzez social media. O ile najbardziej znane portale profesjonalne takie jak Linkedin.com oraz Goldenline.pl są w pełni penetrowane przez agencje rekrutacyjne, jaki i samych pracodawców, o tyle mało która organizacja ma pomysł na wykorzystanie platformy Facebook. Niestety, tradycyjne metody takie jak udostępnianie ofert o pracę przez pracodawców na FB nie odnoszą skutku. Dodatkowo zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, że przy rekrutacjach masowych na kilka stanowisk o podobnych kompetencjach (np. znajomość języka niemieckiego i doświadczenie first line support) kandydaci, do których docieramy, najczęściej pozostają w bliższej lub dalszej sieci kontaktów. 

Zastosowanie sprawdzonej platformy gamfikacyjnej Gamfi pozwoliło nam na pozyskanie unikalnych kandydatów do pracy.

Grywalizacja jest dosyć popularną koncepcją na zachodzie, często znajdującą zastosowanie dla motywowania pracowników generacji Y, usprawniania procesów sprzedaży, marketingu online czy kampaniach społecznych. 

Wiele firm (w tym HAYS) już obecnie wykorzystuje liczne elementy gamifikacji w codziennej działalności często nie mając tego pełnej świadomości. W HAYS należy to do kultury organizacyjnej. Każdy z pracowników może sprawdzić w intranecie listę swoich osiągnięć (otrzymanych odznaczeń), bierze udział w określonych czasowo wyzwaniach indywidualnych lub zespołowych oraz otrzymuje informacje o swoim miejscu w rankingu.

grywalizacja w rekrutacji

 
Strona główna aplikacji Ziemia 2.

Grywalizacja w rekrutacji nie znalazła dotychczas szerszego zastosowania. Działy HR dużych firm (Marriot, L’Oreal) wykorzystują grywalizację głównie jako narzędzie selekcyjne, sposób prowadzenia konkursów dla pracowników lub wzbogacenie systemów motywacyjnych. Nie spotkałem się z zastosowaniami gamifikacji w programach rekomendacji pracowniczych, gdzie stwarza on ogromny potencjał. 

Mało która organizacja ma pomysł na wykorzystanie platformy Facebook do rekrutacji. Niestety tradycyjne metody takie jak udostępnianie ofert pracy przez pracodawców na Facebooku nie odnoszą skutku. 

Badania pokazują, że w organizacjach średniej wielkości statystycznie 80% z kandydatów, którzy znajdują zatrudnienie znało już wcześniej kogoś pracującego w danej firmie. Dodatkowo ponad 60% kandydatów wskazuje, że kluczowe dla podjęcia decyzji o zmianie pracodawcy była opinia o firmie jednego ze znajomych. Dlatego zastosowanie gamifikacji w procesach rekrutacyjnych dla zwiększenia skuteczności programów rekomendacji pracowniczych wydawało się jej naturalnym zastosowaniem.

Przed podjęciem współpracy z wybraną platformą dokonaliśmy pełnego przeglądu firm zajmujących się gamifikacją. Niestety, u większości z tych mających swoje korzenie w rynku produkcji gier, gamifikacjia figuruje w portfolio jedynie jako konstrukcja teoretyczna. Do wyboru przekonały nas posiadane doświadczenia z wcześniejszych udanych wdrożeń oraz silnik gamifikacyjny w pełni zintegrowany z Facebookiem. 

Rozpoczynając projekt określiliśmy precyzyjnie grupę docelo- wą charakteryzując ją jako ludzie w wieku 20-30 lat władający minimum dwoma językami obcymi. Naszym celem było przyciągnięcie jak największej grupy takich osób do aplikacji, aby poprzez procesy gry- walizacji wykorzystać potencjał posiadanych przez nich siatki kontaktów w celu rekomendacji kandydatów do pracy. Założyliśmy, że w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia aplikacji pozyskamy 200 unikalnych kandydatów mówiących co najmniej 3 językami obcymi i chcących pracować w centrach outsourcingowych na Europę Zachodnią. Założyliśmy też, że w danym okresie minimum sześciu z nich znajdzie zatrudnienie u naszych klientów.

W naszym wdrożeniu założyliśmy pozyskanie do aplikacji trzech rodzajów użytkowników: kandydatów do pracy (Kandydat), osoby promujące aplikację (Promotor) oraz osoby aktywnie wyszukujące kandydatów (Rekruter). Trzecia kategoria jest kluczowa, gdyż to w tych osobach – poprzez różnego rodzaju zadania szkoleniowe i misje rekrutacyjne – wzbudziliśmy zaangażowanie do realizacji zakładanego celu. A owym celem jest wykorzystanie potencjału kontaktów posiadanych przez użytkowników i zdobycie jak najwięcej rekomendacji w odpowiedzi na zamieszczone w aplikacji oferty pracy. Użytkownicy wykorzystują w tym celu również fora międzynarodowe, blogi tematyczne, grupy dyskusyjne odpowiednie dla poszukiwanych przez nas kandydatów. Aby utrzymać to zaangażowanie, zdecydowaliśmy się na niemal natychmiastowy feedback dla „Rekruterów” na temat ich działań rekrutacyjnych, a każdy kolejny etap, przez który przechodzą rekomendowani przez nich kandydaci, jest dodatkowo nagradzany. Najlepsi „rekruterzy online” mają możliwość otrzymania staży czy zatrudnienia w HAYS.

Grający wcielają się w agentów NASA wyszukujących na ziemi kandydatów do zasiedlenia ziemi 2. Cała aplikacja jest utrzymana w klimacie napięcia wywołanego zagrożeniem zniszczenia ziemi. 

Oczywiście, aby uatrakcyjnić interfejs rozgrywki, zdecydowaliśmy się nadać aplikacji tzw. setting: Grający wcielają się w agentów NASA wyszukujących na ziemi kandydatów do zasiedlenia Ziemi 2. Cała aplikacja jest utrzymana w klimacie napięcia wywołanego zagrożeniem zniszczenia Ziemi poprzez czarną dziurę powstałą w wyniku użycia LHC, a każda z informacji zwrotnych dla grających zawiera pewne nowe wiadomości i dodatkowe smaczki.

grywalizacja w rekrutacji

 
Fabuła w aplikacji Ziemia 2.

Gamifikacja jest jednym z najciekawszych konceptów ostatniej dekady. W sposób udokumentowany wpływa na użytkownika, zwiększając motywację i pozwalając wydobyć 120% zaangażowania. Znajduje więc zastosowanie w wielu dziedzinach działalności firmy, a zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest tu wyjątkiem. Pozyskanie talentów staje się coraz bardziej palącym problemem, a organizacje zdają sobie sprawę z coraz większej konkurencji w tym zakresie. Działy Employer Brandingu starają się coraz aktywniej promować markę i przyciągają potencjalnych kandydatów do pracy. Zakładam, że zastosowanie gamifikacji może w dużej mierze zwiększyć skuteczność tych procesów.  

Michał Młynarczyk, Dyrektor Zarządzający Hays Poland/CEE 

źródło Raport Game Industry Trends 2013, Rynek Elektronicznej Rozrywki w Polsce – Wyniki Badania 2013 

 

Zastosowane rozwiązanie

Produkt Gamfi Recruter

Więcei informacji o znajdziesz na naszym blogu - sprawdź grywalizacja w rekrutacji lub rekrutacja pokolenia Y.

Przeczytaj o innych zastosowaniach grywalizacji w firmie - artykuł Gamfi w serwisie HR Polska.

Zamykam oczy
i widzę to u siebie!

Zobacz jak działa!

przykłady wdrożeń

HBO Play

Aplikacja na facebooka przygotowana jako długoterminowa platforma do uruchamiania promocji seriali i programów HBO Polska i HBO GO.


Grywalizacja w marketingu HBO

Grywalizacja w marketingu Samsung GALAXY S4

Aplikacja przygotowana na bazie platformy Gamfi wykorzystana została w ramach kampanii promocyjnej Samsung GALAXY S4. Celem aplikacji była edukacja fanów w zakresie możliwości flagowego produktu Samsunga oraz zaangażowanie ich do promocji smartfona wśród swoich znajomych.


Grywalizacja w marketingu Samsung

Stylove Wyzwania

Wdrożenie, którego celem jest wspomaganie decyzji zakupowych i ułatwienie wyboru klientom Allegro Moda. Aplikacja Stylove wyzwania podaje użytkownikowi na tacy modne style ubioru na wiosnę i lato. W zaproponowanych kreacjach użytkownik może wybrać element odzieży lub akcesoria przeglądając dopasowane oferty na Allegro.


Przeczytaj więcej

Grywalizacja w sieci sprzedaży Gothaer

Firma ubezpieczeniowa Gothaer zdecydowała się na zastosowanie grywalizacji w programie motywacyjnym dla agentów w sieci sprzedaży.


Grywalizacja w sprzedaży