Implementacja rozwiązania

Proces wdrożenia Gamfi oparty jest na autorskiej metodyce pracy, zapewniającej sukces wdrożenia gamifikacji, rozumianym jako osiągnięcie postawionych przez klienta celów.

 
Proces implementacji rozwiązania Gamfi przebiega w następujących krokach:
  • Zdefiniuj cele biznesowe - co chcemy osiągnąć przy pomocy gamifikacji?
  • Ustal grupę docelową - kogo chcemy zgamifikować, czy grupa jest jednorodna?
  • Poznaj aktualne zachowania - w jaki sposób aktualnie zachowuje się grupa docelowa, które zachowania są właściwe, a które chcemy zmienić, wzmocnić, zniwelować; jak zachowania różnią się w poszczególnych segmentach?
  • Zaprojektuj zmianę zachowań - w jaki sposób chcemy zmienić, wzmocnić jakie zachowania, aby osiągnąć postawione cele?
  • Testuj, mierz, wnioskuj i wprowadzaj zmiany - jak będziemy mierzyli osiąganie celów; jak będzie wyglądała bieżąca praca nad kontentem, promocją, wynikami wdrożenia?