Organizacja konkursu

Z aplikacją Gamfi powiązane są cykliczne konkursy, w ramach których użytkownicy mogą wygrywać nagrody (w formie rzeczowej bądź elektronicznej).

Jako usługa dodatkowa oferowana jest możliwość organizacji, zarządzania oraz przydzielania i wysyłki nagród w konkursach stowarzyszonych z aplikacją Gamfi.

Usługa realizowana jest przez community managera odpowiedzialnego za obsługę konkursu oraz komunikację z jego laureatami w szczególności w sprawie ewentualnych reklamacji.