Product management

Zarządzanie produktem Gamfi to usługa polegająca na operacyjnej obsłudze aplikacji, związanej z zarządzaniem zadaniami, misjami oraz aukcjami benefitów.

W ramach usługi zarządzania aplikacją Gamfi realizowane są następujące świadczenia:

  • przygotowywanie planów operacyjnych związanych z celami i kampaniami do zrealizowania przez klienta w aplikacji;
  • wprowadzanie nowych zadań i misji, przyporządkowywanie odpowiedniej liczby punktów za wykonywanie zadań;
  • zarządzanie dostępnością zadań i misji w czasie;
  • obróbka graficzna dostarczonych materiałów graficznych na potrzeby zadań, misji i tła aplikacji;
  • wprowadzanie nowych nagród rzeczowych, wprowadzanie aukcji oraz definiowanie ich parametrów;
  • cykliczne analizy i przygotowywanie rekomendacji na bazie statystyk korzystania z aplikacji przez użytkowników.