Rozwój

Platforma Gamfi jest produktem dynamicznie i nieprzerwanie rozwijanym oraz udoskonalanym.

Rozwój platformy wynika ze strategicznych kierunków biznesowych określonych przez jej twórców, z zapotrzebowania rynkowego zgłaszanego przez klientów oraz co najważniejsze z oczekiwań i sygnałów od konsumentów i użytkowników wdrożeń i aplikacji budowanych na bazie Gamfi.

W ramach rozwoju platformy, klienci otrzymują do wykorzystania szereg nowych funkcjonalności, w szczególności nowych zadań i misji.