Utrzymanie

W ramach utrzymania technicznego wdrożonego rozwiązania z wykorzystaniem platformy Gamfi realizowanych jest szereg świadczeń i usług.

W zakres utrzymania wchodzi hosting rozwiązania realizowany przy użyciu wydajnej infrastruktury serwerowej, zapewniającej wysoką dostępność aplikacji dla użytkowników. Dodatkowo realizowane są usługi wsparcia technicznego dla klienta, rozwiązywanie problemów technicznych oraz druga linia wsparcia w zakresie zapytań i ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez użytkowników.